Zajímá vás více?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

C Cizí kapitál bývá levnější, a to ne jen pro firmy a živnostníky. Například hypoteční úvěr na vlastní bydlení je považován za jednu z nejrozumnějších investic do své budoucnosti. Avšak, stejně tak jako nám cizí kapitál může dopomoci k našim snahám a cílům, dokáže i velmi znepříjemnit život a je vždy velmi důležité využívat cizí kapitál s nejvyšší obezřetností a rozmyslem. Dnešní doba nás mnohdy nabádá k pořizování věcí které nepotřebujeme, za peníze které nemáme. Když poté kráčí ruku v ruce čím dál dostupnější nabídky cizího kapitálu v podobě půjček a úvěrů, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vždy každý krok důkladně promyslet.

ÚROKOVÁ SAZBA

Úroková sazba je procentuální vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. Zpravidla je uváděna úroková sazba roční. Jedná se o finanční odměnu pro banku za vypůjčení peněz. Pokud žadatel poskytne bance zástavu, nebo jinou záruku zajištění úvěru, je úroková sazba úvěrů nižší. I zdánlivě malá změna úrokové sazby může znamenat velké navýšení měsíční splátky jak se můžeme přesvědčit na grafu níže.

PŘÍKLAD HYPOTÉKY NA 3.000.000 Kč

K Kreditní ohodnocení klienta, též známo pod pojmem bonita klienta slouží bankám k posouzení vhodnosti klienta k poskytnutí úvěru a následně ke stanovení podmínek úvěrové smlouvy. Poskytování úvěrů pro řadu bank představuje hlavní zdroj příjmů, avšak z bezpečnostních důvodů nemohou půjčit peníze komukoliv. Banka musí mít záruku, že klient bude úvěr včas a řádně splácet a bance tak nevznikne problém s vymáháním pohledávky. Základním způsobem jak banka může takové situace předcházet, je právě důkladné ocenění bonity klienta. Banky při svém posuzovaní berou v úvahu celou řadu faktorů, mezi nimi najdeme především:

  • VĚK – čím starší, tím hůře
  • POHLAVÍ – muži mívají horší podmínky
  • VZDĚLÁNÍ – čím vyšší, tím lepší
  • PROFESE POČET DĚTÍ – více závazků je horší
  • PŘÍJMY VÝDAJE
  • STÁVAJÍCÍ ÚVĚRY
Peníze když je třeba

KONTOKORENT

Kontokorent je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze (tzv. kontokorentní úvěr) i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost.

Peníze na cokoliv

 Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce – spotřebitele na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně).

Financování vozidel a strojů

LEASING

Jedná se o typ financování, kdy je financovaný předmět po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti.

Peníze na bydlení

HYPOTÉKA

Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků a další.