Investice

“Je snadné žít v přítomnosti, když máte vyřešenou budoucnost.”

Investice pro horizont 0 až 5 let

Termínované účty, dluhopisy, stavební spoření, směnky

IInvestice s horizontem do pěti let jsou určeny primárně pro takzvaný účelový kapitál, to znamená pro kapitál, u kterého je již předem znám účel pro který

má v blízké budoucnosti posloužit (např. úspory na studia, rekonstrukci, dovolenou aj.). Pro tento typ kapitálu není vhodné volit typ investic které podléhají tržnímu riziku, protože by mohlo dojít k nečekanému tržnímu poklesu v době potřeby kapitálu. Je proto vhodné zvolit investiční produkt podléhající riziku kreditnímu.


Jistota v bance

TERMÍNOVANÉ VKLADY

Pro uložení úspor, které nepotřebujete mít okamžitě k dispozici lze využít termínované vklady. Ty v Česku nabízejí jak banky, tak i družstevní záložny. Termínované vklady nabízejí vyšší zhodnocení než běžné účty či některé spořící účty, peníze jsou na nich ale vázané delší dobu. Zhodnocení termínovaných účtů bývá odvislé od aktuální výše úrokových sazeb, obecně však zřídka kdy dosahují výše inflace.

Státní podpora

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Stavební spoření je vhodným spořícím produktem pro všechny kdo mají na příštích 6 let jasno, že uspořené finance nebudou potřebovat. Je vhodné zvláště pro ty, kdo chtějí využívat následné úvěrové produkty stavebních spořitelen, protože jde o komplexní finanční produkt poskytovaný výhradně stavebními spořitelnami. V jeho rámci můžeme spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můžeme také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Výkon firem

DLUHOPISY

Dluhopis je cenný papír, který vydávají podniky, vlády či veřejné instituce pro získání kapitálu od investorů (věřitelů). Protože dluhopis vyjadřuje dlužnický závazek emitenta vůči věřitelům, mluví se o něm jako o dluhovém nebo úvěrovém cenném papíru. Dluhopisy jsou vydávány až na výjimky na dobu určitou, takže na rozdíl od akcií mají pevnou dobu splatnosti. Primární dluhopisy na rozdíl od akcií nepodléhají tržnímu riziku a tudíž vlastník dluhopisu předem ví, jaký výnos mu dluhopis přinese. Je však důležité mít na paměti, že splatnost dluhopisu je vždy spjatá s platební schopností emitenta.

Krátkodobé investice

KREDITNÍ RIZIKO

Investice pro horizont 5 let a více

Investiční fondy, drahé kovy

IInvestice s horizontem větším než 5 let jsou vhodné pro takzvaný neúčelový kapitál, nebo také kapitál rezervní (rozumíme takový kapitál, který slouží jako

rezerva do budoucna, nebo pro dlouhodobý nekonkrétní účel). Pro takový kapitál jsou vhodné investice podléhající tržnímu riziku. Důvodem je periodická cyklicita trhu, která spolu se schopností tržního mechanizmu efektivně reagovat na inflační prostředí, poskytuje ochranu majetku v dlouhém období. Zároveň vždy sebou přináší možnosti nadprůměrného zhodnocení majetku. U dlouhodobých investic podléhající tržnímu riziku je zcela zásadní nepodléhat panice při poklesu způsobeným pravidelným ekonomickým cyklem.


Jdeme s trhem

PODÍLOVÉ / ETF FONDY

Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze. Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a mají k dispozici mnohem větší objem informací, než jaký může nashromáždit individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže, nebo některé investice provádět za výhodnějších podmínek. Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů, takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv.

Zlaté investice

DRAHÉ KOVY

Jednorázové či pravidelné investice do drahých kovů, jakými jsou především zlato a stříbro, představují důležitou složku bezpečné diverzifikace portfolia a mohou přinést nad očekávání vysoké výnosy, především v dlouhém období. Zlato již pod počátků moderní investiční éry představovalo v dobách finanční nestability bezpečné útočiště investorů zasažených medvědím cyklem na trhu s cennými papíry. Zlato si proto vysloužilo své postavení jako skvělý doplněk akciového a dluhopisového portfolia. Dnes již máme možnost investovat do fyzického zlata či stříbra od 500 Kč měsíčně a investice do drahých kovů tak již nejsou jen výsadou nejvyšších vrstev společnosti.

Dlouhodobé investice

TRŽNÍ RIZIKO

Investiční drahé kovy

Byly, jsou a budou!

PProč investovat do zlata? Je inertní, nestárne, nekoroduje. Ročně ho vytěžíme pouze 3 tisíce tun, milionkrát méně než železa, a jeho zásoby jsou omezené.

Nejen proto je zlato po tisíce let vnímáno jako hlavní uchovatel hodnoty a univerzální platidlo. Zatím co jiná platidla podléhají inflačnímu a politickému vlivu, zlato si udržuje svou univerzální hodnotu kdekoliv na světě. Právě proto má obchodování se zlatem historii sahající až do počátků dnešní civilizace. Cena zlata je určována na burzách, kde se střetává nabídka těžařů s poptávkou jak zpracovatelů zlata, tak i investorů a spekulantů. Přední světovou komoditní burzou pro obchod se zlatem je burza londýnská. Zde je zlato neustále v popředí zájmů širokého spektra investorů, pro které představuje kvalitní dlouhodobou investici a ochranu jejich majetku. V době ekonomické nestability slouží zlato investorům jako stabilizace a v dobách ekonomického růstu jako vhodný diverzifikační nástroj. Díky historii a vysoké integraci zlata v dnešní ekonomice platí, že čím déle investice do zlata trvá, tím je výnosnější a bezpečnější


  • Obchodování se zlatem má bohatou historii.
  • Zlato uchovává hodnotu během ekonomické nestability.
  • Zásoby zlata jsou omezené (přístup k dalším zásobám zlata je technologicky náročnější a požene cenu zlata nahoru).
  • Zlato jako komodita představuje vhodný diverzifikační nástroj pro portfolio tvořené převážně z akcií, dluhopisů a jiných podobných cenných papírů.
  • Zlato není sezónní a nemá na trhu přímý substitut.

Zajímá vás více?

PŘIJĎTE NA PŘEDNÁŠKU

1937

3 kg zlata

3.450 USD
2021

3 kg zlata

200.000 USD